10. 4. 2020  8:36 Igor
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Nelineárne prediktívne riadenie rotačného kyvadla
Název tématu anglicky: Nonlinear Model Predictive Control of Rotary Pendulum
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Martin Klaučo, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Martin Klaučo, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca bude venovaná návrhu riadenia polohy rotačného kyvadla. Študent sa v rámci tejto práce bude sústrediť na využitie nelineárneho prediktívneho riadenia po praktickej stránke, s využitím programu MATLAB a balíkov nástrojov CaSaDi. Výsledky návrhu riadenia budú testované simulačne, ako aj expirementálne.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-AICHP automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.