Feb 22, 2020   6:02 p.m. Etela
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Nelineárne prediktívne riadenie rotačného kyvadla
Title of topic in English: Nonlinear Model Predictive Control of Rotary Pendulum
State of topic: approved (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Martin Klaučo, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Information Engineering and Process Control - IIEAM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Martin Klaučo, PhD.
Summary: Diplomová práca bude venovaná návrhu riadenia polohy rotačného kyvadla. Študent sa v rámci tejto práce bude sústrediť na využitie nelineárneho prediktívneho riadenia po praktickej stránke, s využitím programu MATLAB a balíkov nástrojov CaSaDi. Výsledky návrhu riadenia budú testované simulačne, ako aj expirementálne.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-AICHP Automation and Information Engineering in Chemistry and Food Industry

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.