11. 12. 2019  13:34 Hilda
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Nelineárne prediktívne riadenie rotačného kyvadla
Názov témy anglicky: Nonlinear Model Predictive Control of Rotary Pendulum
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Martin Klaučo, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie informatizácie a riadenia procesov - ÚIAM FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Martin Klaučo, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca bude venovaná návrhu riadenia polohy rotačného kyvadla. Študent sa v rámci tejto práce bude sústrediť na využitie nelineárneho prediktívneho riadenia po praktickej stránke, s využitím programu MATLAB a balíkov nástrojov CaSaDi. Výsledky návrhu riadenia budú testované simulačne, ako aj expirementálne.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-AICHP automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.