10. 4. 2020  8:25 Igor
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Modelovanie a riadenie fermentačného reaktora
Název tématu anglicky: Modeling and Control of Fermentation Reactor
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Martin Klaučo, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Martin Klaučo, PhD.
Abstrakt: Hlavnou úlohou tejto bakalárskej práce je štúdium a príprava matematických modelov, založených na diferenciálnych rovniciach, ktoré popisujú dynamické správanie fermentačných reaktorov. Druhou súčasťou tejto práce bude návrh riadiacich algoritmov, ktoré budú odvodené na základe odvodených modelov. Študent v rámci bakalárskej práce vytvorí simulačné schémy, v rámci ktorých bude testovať správnosť navrhnutých modelov, ako aj kvalitu navrhnutého riadenia.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-BIOT biotechnológia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.