Apr 7, 2020   9:24 a.m. Zoltán
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Modelovanie a riadenie fermentačného reaktora
Title of topic in English: Modeling and Control of Fermentation Reactor
State of topic: approved (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Martin Klaučo, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Information Engineering and Process Control - IIEAM FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Martin Klaučo, PhD.
Summary: Hlavnou úlohou tejto bakalárskej práce je štúdium a príprava matematických modelov, založených na diferenciálnych rovniciach, ktoré popisujú dynamické správanie fermentačných reaktorov. Druhou súčasťou tejto práce bude návrh riadiacich algoritmov, ktoré budú odvodené na základe odvodených modelov. Študent v rámci bakalárskej práce vytvorí simulačné schémy, v rámci ktorých bude testovať správnosť navrhnutých modelov, ako aj kvalitu navrhnutého riadenia.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-BIOT Biotechnology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.