10. 4. 2020  8:35 Igor
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Digitálne dvojča výmenníka tepla
Název tématu anglicky: Digital Twin of a Heat Exchanger
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Abstrakt: Digitálne dvojča je softvérová replika fyzického procesu využiteľná na monitorovanie jeho stavu, diagnostiku, predpovedanie vzniku porúch, optimalizáciu jeho využitia a testovanie rôznych “čo ak” scenárov. Cieľom projektu je vytvoriť digitálne dvojča výmenníka tepla skladajúce sa z jeho matematického modelu, spracovania meraných signálov s cieľom ďalšieho spresnenia matematického modelu a tvorba grafického užívateľského prostredia na monitorovanie procesu. Výsledkom práce bude systém umožňujúci sledovať proces na diaľku, vyhodnocovať jeho agregované parametre (napr. spotreba elektrickej energie, prietoky, teploty, atď.) a simulovať rôzne praktické scenáre prevádzky zariadenia bez potreby fyzických zásahov do zariadenia.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-AIMCHP automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.