Feb 18, 2020   8:03 a.m. Jaromír
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Digitálne dvojča výmenníka tepla
Title of topic in English: Digital Twin of a Heat Exchanger
State of topic: approved (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Information Engineering and Process Control - IIEAM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Summary: Digitálne dvojča je softvérová replika fyzického procesu využiteľná na monitorovanie jeho stavu, diagnostiku, predpovedanie vzniku porúch, optimalizáciu jeho využitia a testovanie rôznych “čo ak” scenárov. Cieľom projektu je vytvoriť digitálne dvojča výmenníka tepla skladajúce sa z jeho matematického modelu, spracovania meraných signálov s cieľom ďalšieho spresnenia matematického modelu a tvorba grafického užívateľského prostredia na monitorovanie procesu. Výsledkom práce bude systém umožňujúci sledovať proces na diaľku, vyhodnocovať jeho agregované parametre (napr. spotreba elektrickej energie, prietoky, teploty, atď.) a simulovať rôzne praktické scenáre prevádzky zariadenia bez potreby fyzických zásahov do zariadenia.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-AIMCHP Automation, Information Engineering and Management in Chemistry and Food Industry

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.