10. 4. 2020  8:39 Igor
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Matematické modelovanie a riadenie bioreaktora
Název tématu anglicky: Mathematical Modeling and Control of a Bioreactor
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je navrhnúť matematický model bioreaktora, v ktorom prebieha syntéza proteínov. Následne sa z dát identifikujú parametre modelu, aby model čo najpresnejšie vystihoval fyzikálnu podstatu. V ďalšom kroku sa matematický model vhodne zjednoduší, aby bolo možné na jeho základe vytvoriť regulátor. Tento bude ovládať prietoky vstupných prúdov tak, aby bola maximalizovaná kvalita a kvantita produkcie. Efektivita modelovania a riadenia bude overená pomocou počítačových simulácií.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-BIOT biotechnológia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.