Feb 17, 2020   2:14 p.m. Miloslava
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Matematické modelovanie a riadenie bioreaktora
Title of topic in English: Mathematical Modeling and Control of a Bioreactor
State of topic: approved (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Information Engineering and Process Control - IIEAM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Summary: Cieľom práce je navrhnúť matematický model bioreaktora, v ktorom prebieha syntéza proteínov. Následne sa z dát identifikujú parametre modelu, aby model čo najpresnejšie vystihoval fyzikálnu podstatu. V ďalšom kroku sa matematický model vhodne zjednoduší, aby bolo možné na jeho základe vytvoriť regulátor. Tento bude ovládať prietoky vstupných prúdov tak, aby bola maximalizovaná kvalita a kvantita produkcie. Efektivita modelovania a riadenia bude overená pomocou počítačových simulácií.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-BIOT Biotechnology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.