Feb 18, 2020   8:10 a.m. Jaromír
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: LEGO Mindstorms NXT z pohľadu priemyselného riadenia
Title of topic in English: LEGO Mindstorms NXT from the point of view of Industrial Control
State of topic: approved (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Richard Valo, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Information Engineering and Process Control - IIEAM FCFT
Max. no. of students: 3
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Richard Valo, PhD.
Summary: LEGO Mindstorms NXT stavebnica s programovateľnou NXT kockou a rozličnými senzormi je zaujímavý nástroj na programovanie a navrhovanie rôznych druhov robotov, na ktorých sa dajú aplikovať vedomosti z viacerých predmetov vyučovaných na oddelení. Študenti môžu aplikovať svoje znalosti pri stavaní múdrych robotov, zbieraní dát a prezentácii nameraných výsledkov. Takto sú motivovaní riešiť praktické problémy či vytvárať a overovať vlastné námety. Pomocou tejto stavebnice sa dajú jednoducho vytvárať roboty či vozidlá, ktoré si samé dokážu nájsť cestu, zaparkovať, prekonať prekážku či zbierať predmety roztrúsené po miestnosti. PLC je relatívne malý priemyslový počítač používaný pre automatizáciu procesov v reálnom čase – riadenie strojov, alebo výrobných liniek v továrni. PLC sú odlišné od bežných počítačov nielen tým, že spracovávajú program cyklicky ale aj tým, že ich periférie sú priamo prispôsobené na pripojenie sa k technologickým procesom. Na priblíženie a uľahčenie procesu riadenia sú k dispozícií priemyselné vizualizačné prostriedky tak na lokálnej(napr. Displej) ako aj vzdialenej úrovni(napr.: internet). Cieľom tejto práce je nahradenie programovateľnej NXT kocky pomocou PLC.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-AICHP Automation and Information Engineering in Chemistry and Food Industry

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.