14. 12. 2019  4:13 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Stanovenie vybraných organických polutantov v mliečnej matrici v spojení s rýchlou GC-MS.
Název tématu anglicky: Determination of Selected Organic Pollutants in the Milk Matrix in Combination with Fast GC-MS.
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Andrea Purdešová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Ústav analytickej chémie (FCHPT)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Andrea Purdešová, PhD.
Abstrakt: Spolu s celosvetovým hospodárskym a technologickým pokrokom sa vyvolal očakávaný nárast chemickej výroby, čo spôsobilo aj zvýšenú koncentráciu polutantov v životnom prostredí. Hoci bola ich priemyselná produkcia a komerčný predaj v mnohých prípadoch zakázané, ich akumulačná schopnosť v životnom prostredí a potravinách, ako aj ich nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a zvieratá, viedli a vedú k potrebe ich monitorovania. V rámci bakalárskej práce sa prešetria možnosti úpravy vzorky a stanovenia vybraných organických polutantov v mliečnej matrici. Experimentálnym meraním sa zoptimalizujú podmienky na separáciu vybraných organických polutantov. V rámci bakalárskej práce sa budú sledovať mliečne dojčenské výživy dostupné na slovenskom trhu.
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.