Nov 17, 2019   4:02 p.m. Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Stanovenie vybraných organických polutantov v mliečnej matrici v spojení s rýchlou GC-MS.
Title of topic in English: Determination of Selected Organic Pollutants in the Milk Matrix in Combination with Fast GC-MS.
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Andrea Purdešová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Analytical Chemistry - FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Andrea Purdešová, PhD.
Summary: Spolu s celosvetovým hospodárskym a technologickým pokrokom sa vyvolal očakávaný nárast chemickej výroby, čo spôsobilo aj zvýšenú koncentráciu polutantov v životnom prostredí. Hoci bola ich priemyselná produkcia a komerčný predaj v mnohých prípadoch zakázané, ich akumulačná schopnosť v životnom prostredí a potravinách, ako aj ich nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a zvieratá, viedli a vedú k potrebe ich monitorovania. V rámci bakalárskej práce sa prešetria možnosti úpravy vzorky a stanovenia vybraných organických polutantov v mliečnej matrici. Experimentálnym meraním sa zoptimalizujú podmienky na separáciu vybraných organických polutantov. V rámci bakalárskej práce sa budú sledovať mliečne dojčenské výživy dostupné na slovenskom trhu.
Cancelled: yesLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.