Dec 12, 2019   1:37 a.m. Otília
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Stanovenie rezíduí pesticídov v detskej výžive s využitím analytickej techniky GC-MS a ECD v spojení s vhodnou úpravou vzorky
Title of topic in English: Determination of Pesticide Residues in Infant Formulas using GC-MS and ECD Analytical Techniques in Combination with Appropriate Sample Preparation
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Andrea Purdešová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Analytical Chemistry - FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Andrea Purdešová, PhD.
Summary: Otázka bezpečnosti potravín sa v ostatných rokoch dostáva do popredia. V oblasti kontroly rezíduí pesticídov sa jednotlivé štáty EÚ riadia jednotnou legislatívou. Je snaha znižovať maximálne povolené hodnoty rezíduí pesticídov, predovšetkým v detskej výžive, čo prináša zvýšené nároky na analytické metódy. Na identifikáciu a stanovenie rezíduí pesticídov v zmesi na nízkych koncentračných hladinách sa používa plynová chromatografia v kombinácii s vhodným detektorom a úpravou vzorky. Cieľom bakalárskej práce bude vypracovanie prehľadu analytických metódach na stanovenie rezíduí pesticídov v detskej výžive a úpravu zložitej matrice vzorky. Experimentálna časť bakalárskej práce bude zameraná na vývoj analytickej metódy a metódy úpravy vzorky.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.