1. 6. 2020  19:29 Žaneta
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Sledovanie teplôt plošne skladovaných zrnín
Název tématu anglicky:
Temperature monitoring of flat grains
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Richard Valo, PhD.
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
Max. počet studentů:2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Abstrakt: Na skladovanie zrnín sú využívané okrem vysokých síl, aj nižšie skladovacie priestory podobné hangárom. Zrniny sú v nich voľne sypané v niekoľko metrovej výške. Na rozdiel od vertikálnych síl, kde sledovanie teplôt, skladovaných komodít snímačmi na závesoch je bezproblémové, v plošných skladoch je meranie teplôt skladovaných komodít problematické. Priebežné sledovanie teplôt je dôležité kvôli predchádzaniu poškodenia zrnín mikrobiálnou či plesňovou kontamináciou. Predmetom plánovanej práce, je riešenie sledovanie povrchových teplôt plošne skladovaných komodít v krytých skladovacích hangároch infračervenou kamerou z autonómne letiaceho dronu. Následné vyhodnotenie teplotnej mapy s lokalizáciou teplotne anomálnych miest umožní realizovať včasné opatrenia na odvrátenie poškodenia skladovaných poľnohospodárskych produktov.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-AICHP automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.