Feb 22, 2020   5:35 a.m. Etela
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Sledovanie teplôt plošne skladovaných zrnín
Title of topic in English: Temperature monitoring of flat grains
State of topic: approved (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Richard Valo, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Information Engineering and Process Control - IIEAM FCFT
Max. no. of students: 2
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Richard Valo, PhD.
Summary: Na skladovanie zrnín sú využívané okrem vysokých síl, aj nižšie skladovacie priestory podobné hangárom. Zrniny sú v nich voľne sypané v niekoľko metrovej výške. Na rozdiel od vertikálnych síl, kde sledovanie teplôt, skladovaných komodít snímačmi na závesoch je bezproblémové, v plošných skladoch je meranie teplôt skladovaných komodít problematické. Priebežné sledovanie teplôt je dôležité kvôli predchádzaniu poškodenia zrnín mikrobiálnou či plesňovou kontamináciou. Predmetom plánovanej práce, je riešenie sledovanie povrchových teplôt plošne skladovaných komodít v krytých skladovacích hangároch infračervenou kamerou z autonómne letiaceho dronu. Následné vyhodnotenie teplotnej mapy s lokalizáciou teplotne anomálnych miest umožní realizovať včasné opatrenia na odvrátenie poškodenia skladovaných poľnohospodárskych produktov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-AICHP Automation and Information Engineering in Chemistry and Food Industry

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.