2. 4. 2020  2:05 Zita
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Sledovanie teplôt plošne skladovaných zrnín
Názov témy anglicky: Temperature monitoring of flat grains
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Richard Valo, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie informatizácie a riadenia procesov - ÚIAM FCHPT
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Richard Valo, PhD.
Abstrakt: Na skladovanie zrnín sú využívané okrem vysokých síl, aj nižšie skladovacie priestory podobné hangárom. Zrniny sú v nich voľne sypané v niekoľko metrovej výške. Na rozdiel od vertikálnych síl, kde sledovanie teplôt, skladovaných komodít snímačmi na závesoch je bezproblémové, v plošných skladoch je meranie teplôt skladovaných komodít problematické. Priebežné sledovanie teplôt je dôležité kvôli predchádzaniu poškodenia zrnín mikrobiálnou či plesňovou kontamináciou. Predmetom plánovanej práce, je riešenie sledovanie povrchových teplôt plošne skladovaných komodít v krytých skladovacích hangároch infračervenou kamerou z autonómne letiaceho dronu. Následné vyhodnotenie teplotnej mapy s lokalizáciou teplotne anomálnych miest umožní realizovať včasné opatrenia na odvrátenie poškodenia skladovaných poľnohospodárskych produktov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-AICHP automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.