Apr 7, 2020   10:37 a.m. Zoltán
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Prediktívna dátová analytika s využitím strojového učenia
Title of topic in English: Predictive Data Analytics based on Machine Learning
State of topic: approved (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Information Engineering and Process Control - IIEAM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Summary: Cieľom projektu je navrhnúť a implementovať automatizovaný systém, ktorý na základe strojového učenia spracuje a vyhodnotí procesné charakteristiky zariadení procesného priemyslu ako sä čerpadlá alebo ohrevné členy. Využijú sa pritom neinvazívne spôsoby získania dát, akými sú zvukové a vibračné odtlačky čerpadiel a výkonové profily ohrevných členov. Tieto dáta sa využijú na naučenie vhodne zvoleného mechanizmu strojového učenia, výsledkom ktorého bude digitálny model daného zariadenia. Tento model sa následne využije na predikciu nemerateľných veličín, ako i na predikciu potreby servisných zásahov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-AIMCHP Automation, Information Engineering and Management in Chemistry and Food Industry

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.