10. 4. 2020  8:48 Igor
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Decentralizované strojové učenie a optimalizácia
Název tématu anglicky: Decentralized Machine Learning and Optimization
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je navrhnúť a implementovať systém, pomocou ktorého sa budú dať realizovať úlohy strojového učenia a optimalizácie v decentralizovanom zapojení, kde sú jednotlivé výpočty rozdelené na viacero výpočtových jednotiek. Tieto jednotky budú medzi sebou komunikovať a iteratívnym spôsobom riešiť komplexný problém do globálneho optima využitím paralelizácie. Navrhnutý systém sa využije na riešenie úloh decentralizovaného strojového učenia s úplnou privátnosťou učiacich dát, pričom tieto dáta nikdy neopúšťajú miesto ich vzniku, teda nehrozí riziko ich úniku pri narušení bezpečnosti.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-AICHP automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.