Feb 18, 2020   8:16 a.m. Jaromír
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Decentralizované strojové učenie a optimalizácia
Title of topic in English: Decentralized Machine Learning and Optimization
State of topic: approved (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Information Engineering and Process Control - IIEAM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Summary: Cieľom práce je navrhnúť a implementovať systém, pomocou ktorého sa budú dať realizovať úlohy strojového učenia a optimalizácie v decentralizovanom zapojení, kde sú jednotlivé výpočty rozdelené na viacero výpočtových jednotiek. Tieto jednotky budú medzi sebou komunikovať a iteratívnym spôsobom riešiť komplexný problém do globálneho optima využitím paralelizácie. Navrhnutý systém sa využije na riešenie úloh decentralizovaného strojového učenia s úplnou privátnosťou učiacich dát, pričom tieto dáta nikdy neopúšťajú miesto ich vzniku, teda nehrozí riziko ich úniku pri narušení bezpečnosti.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-AICHP Automation and Information Engineering in Chemistry and Food Industry

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.