10. 4. 2020  8:49 Igor
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Rýchle nelineárne prediktívne riadenie
Název tématu anglicky: Fast Nonlinear Model Predictive Control
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je navrhnúť, implementovať a experimentálne overiť nové spôsoby rýchleho riešenia optimalizačných problémov z oblasti nelineárneho prediktívneho riadenia. Metodológia bude založená na rozdelení predikčného horizontu na kratšie úseky s následnym využitím distribuovaných optimalizačných algoritmov. To umožní optimalizačnú úlohu paralelizovať, čo povedie nielen k zníženiu času riešenia, ale aj k zvýšeniu pravdepovobnosti dosiahnutia globálneho optima v nekonvexných úlohách. Výsledky práce budú experimentálne overené na systémoch s rýchlou dynamikou, ktoré si vyžadujú krátky reakčný čas.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-AICHP automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.