Jan 27, 2020   7:40 p.m. Bohuš
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Rýchle nelineárne prediktívne riadenie
Title of topic in English: Fast Nonlinear Model Predictive Control
State of topic: approved (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Information Engineering and Process Control - IIEAM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Summary: Cieľom práce je navrhnúť, implementovať a experimentálne overiť nové spôsoby rýchleho riešenia optimalizačných problémov z oblasti nelineárneho prediktívneho riadenia. Metodológia bude založená na rozdelení predikčného horizontu na kratšie úseky s následnym využitím distribuovaných optimalizačných algoritmov. To umožní optimalizačnú úlohu paralelizovať, čo povedie nielen k zníženiu času riešenia, ale aj k zvýšeniu pravdepovobnosti dosiahnutia globálneho optima v nekonvexných úlohách. Výsledky práce budú experimentálne overené na systémoch s rýchlou dynamikou, ktoré si vyžadujú krátky reakčný čas.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-AICHP Automation and Information Engineering in Chemistry and Food Industry

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.