10. 4. 2020  8:51 Igor
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Prediktívna dátová analytika založená na skrytých Markovových modeloch
Název tématu anglicky: Predictive Data Analytics based on Hidden Markov Models
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je navrhnúť a implementovať automatizovaný systém, ktorý na základe strojového učenia spracuje a vyhodnotí procesné charakteristiky zariadení procesného priemyslu. Prvým krokom je tzv. dizagregácia, kde sa jedno procesné meranie, ktoré je spoločné pre všetky prvky (napr. celkový odber elektrickej energie pre všetky čerpadlá v prevádzke) rozdelí využitím optimalizačného algoritmu na čiastkové merania. Tieto následne vstúpia do úlohy klasifikácie pomocou strojového učenia, ktoré využije tzv. skryté Markovove modely na určenie kvalitatívnych a kvantitatívnych charakteristík jednotlivých prvkov, ako je napr. potrebnosť údržby.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-AICHP automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.