10. 4. 2020  9:00 Igor
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Statická a dynamická optimalizácia virtuálnych elektrární
Název tématu anglicky: Static and Dynamic Optimization of Virtual Powerplants
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je navrhnúť a implementovať systém na optimalizáciu topológie a prevádzky virtuálnych elektrární, ktoré sa skladajú z veľkého množstva malých zdrojov. Príkladom sú napr. obnoviteľné zdroje energie, ale aj kontrahovanie chladiacich kapacít v supermarketoch či priemyselných jednotkách, kde zníženie žiadanej hodnoty na teplotu hoc i o 1 stupeň celzia môže viesť k úsporám spotreby, ktoré sa dajú využiť v inej časti siete. Pre každý zdroj sú pritom platné iné ohraničenia, ktoré je potrebné dodržať. Cieľom statickej optimalizácie je zistiť, akú maximálnu špičkovú kapacitu dokáže dané zapojenie zdrojov generovať a po aký čas. Úlohou dynamickej optimalizácie je potom v čase riadiť jednotlivé zdroje podľa aktuálnych požiadaviek, opäť pri rešpektovaní ich ohraničení.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-AICHP automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.