Nov 22, 2019   9:42 p.m. Cecília
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Statická a dynamická optimalizácia virtuálnych elektrární
Title of topic in English: Static and Dynamic Optimization of Virtual Powerplants
State of topic: approved (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Information Engineering and Process Control - IIEAM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Summary: Cieľom práce je navrhnúť a implementovať systém na optimalizáciu topológie a prevádzky virtuálnych elektrární, ktoré sa skladajú z veľkého množstva malých zdrojov. Príkladom sú napr. obnoviteľné zdroje energie, ale aj kontrahovanie chladiacich kapacít v supermarketoch či priemyselných jednotkách, kde zníženie žiadanej hodnoty na teplotu hoc i o 1 stupeň celzia môže viesť k úsporám spotreby, ktoré sa dajú využiť v inej časti siete. Pre každý zdroj sú pritom platné iné ohraničenia, ktoré je potrebné dodržať. Cieľom statickej optimalizácie je zistiť, akú maximálnu špičkovú kapacitu dokáže dané zapojenie zdrojov generovať a po aký čas. Úlohou dynamickej optimalizácie je potom v čase riadiť jednotlivé zdroje podľa aktuálnych požiadaviek, opäť pri rešpektovaní ich ohraničení.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-AICHP Automation and Information Engineering in Chemistry and Food Industry

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.