20. 11. 2019  1:10 Félix
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Nové postupy prípravy kyseliny adipovej
Název tématu anglicky: New Methods of Adipic Acid Preparation
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Dana Gašparovičová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Dana Gašparovičová, PhD.
Abstrakt: Bakalárska práca je zameraná na porovnanie postupov prípravy kyseliny adipovej, ekologické aspekty výroby, vybrané vlastnosti a hlavné oblasti použitia kyseliny adipovej a katalytické testy vybraných heterogénnych katalyzátorov v oxidácii cyklohexanónu na kyselinu adipovú molekulovým kyslíkom.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.