5. 12. 2019  20:15 Oto
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Nové postupy prípravy kyseliny adipovej
Názov témy anglicky: New Methods of Adipic Acid Preparation
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Dana Gašparovičová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy - ÚOCHKP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Dana Gašparovičová, PhD.
Abstrakt: Bakalárska práca je zameraná na porovnanie postupov prípravy kyseliny adipovej, ekologické aspekty výroby, vybrané vlastnosti a hlavné oblasti použitia kyseliny adipovej a katalytické testy vybraných heterogénnych katalyzátorov v oxidácii cyklohexanónu na kyselinu adipovú molekulovým kyslíkom.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.