11. 7. 2020  6:53 Milota
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav manažmentu STU (OUP REK)


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Aplikácia marketingových postupov vo vybranej firme
Název tématu anglicky:
Application of marketing methods in the selected firm
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Ján Híveš, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště:
ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
Max. počet studentů:
--
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl: doc. PhDr. Dušan Špirko, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je identifikovať a spracovať možnosti uplatnenia marketingových postupov vo vybranom podniku. Ide najmä o charakteristiku konkrétnej marketingovej koncepcie firmy, prvky strategického plánovania, formy vstupu na zahraničné trhy, vymedzenie trhových segmentov a využitie nástrojov marketingového mixu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-RTP riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.