13. 11. 2019  7:34 Stanislav
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav manažmentu STU (OUP REK)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Aplikácia marketingových postupov vo vybranej firme
Názov témy anglicky: Application of marketing methods in the selected firm
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Híveš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. PhDr. Dušan Špirko, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií - ÚM OUP REK
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. PhDr. Dušan Špirko, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je identifikovať a spracovať možnosti uplatnenia marketingových postupov vo vybranom podniku. Ide najmä o charakteristiku konkrétnej marketingovej koncepcie firmy, prvky strategického plánovania, formy vstupu na zahraničné trhy, vymedzenie trhových segmentov a využitie nástrojov marketingového mixu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RTP riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.