Oct 26, 2020   9:00 a.m. Demeter
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Stanovenie biogénnych amínov vo vzorkách putňových vín pomocou plynovej chromatografie
Title of topic in English:
Determination of biogenic amines in botrytized wines with gas chromatographic analysis
State of topic:
approved (doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor:
Mgr. Olga Vyviurska, PhD.
Faculty:
Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department:
Institute of Analytical Chemistry - FCFT
Max. no. of students:
--
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
Bakalárska práca bude zameraná na vývoj metódy na sorpciu biogénnych amínov zo vzoriek putňových vín. Osobitná pozornosť sa bude venovať najmä hľadaniu vhodných pracovných podmienok (napr. čas extrakcie, vyber sorbentu a organických rozpúšťadiel) a optimizácii separačných podmienok pre rýchlu analýzu látok.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-POVYKO Food, Nutrition, Cosmetics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.