19. 1. 2020  2:38 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Stanovenie biogénnych amínov vo vzorkách putňových vín pomocou plynovej chromatografie
Názov témy anglicky: Determination of biogenic amines in botrytized wines with gas chromatographic analysis
Stav témy: schválené (doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Mgr. Olga Vyviurska, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav analytickej chémie - FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Mgr. Olga Vyviurska, PhD.
Abstrakt: Bakalárska práca bude zameraná na vývoj metódy na sorpciu biogénnych amínov zo vzoriek putňových vín. Osobitná pozornosť sa bude venovať najmä hľadaniu vhodných pracovných podmienok (napr. čas extrakcie, vyber sorbentu a organických rozpúšťadiel) a optimizácii separačných podmienok pre rýchlu analýzu látok.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-POVYKO potraviny, výživa, kozmetika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.