Nov 21, 2019   10:48 p.m. Elvíra
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Príprava tyrozol beta-D-fruktofuranozidov imobilizovanou beta-fruktofuranozidázou
Title of topic in English: Preparation of tyrosol beta-D-fructofuranosides by immobilized beta-fructofuranosidase
State of topic: approved (prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Monika Antošová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical and Biochemical Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Monika Antošová, PhD.
Summary: Tyrozol beta-D-fruktofuranozidy sú pre svoje účinky potenciálne prekurzory na výrobu liečiv a aktívnych látok používaných v kozmetickom priemysle. Diplomová práca je zameraná na experimentálne skúmanie spôsobu prípravy imobilizovaného enzýmu vhodného na ich syntézu, ako aj na skúmanie vhodných reakčných podmienok. Práca je riešená v rámci projektu APVV-18-0188.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-CHEI Chemical Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.