Dec 10, 2019   5:38 p.m. Radúz
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Výber vhodných podmienok extrakcie biologicky aktívnych látok z farmaceutických vzoriek pre následnú separáciu vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiou
Title of topic in English: Selection of suitable conditions for extraction of biologically active compounds from pharmaceutical samples for subsequent separation by high performance liquid chromatography
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Analytical Chemistry - FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD.
Summary: Separácia enantiomérov chirálnych látok sa využívajú v takých oblastiach analýzy, kde rozdielne účinky jednotlivých enantiomérnych foriem môžu mať vplyv na výsledné vlastnosti produktov (vôňa, chuť, biologické a farmakologické účinky). Projekt bude zameraný na zosumarizovanie aktuálnych publikovaných informácií zameraných na možnosti použitia vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie na separáciu enantiomérov vybraných biologicky významných látok vo farmaceutických prípravkoch. Experimentálna práca bude zameraná na prešetrenie podmienok extrakcie analytov (pantenol) zo vzoriek (krémy, telové mlieka, iné) a výber podmienok HPLC separácie enantiomérov vybraných látok.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.