18. 2. 2020  11:22 Jaromír
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Technologické podmienky precipitácie a stabilizácie Mg(OH)2
Názov témy anglicky: Technology terms of precipitation and stabilzation of Mg(OH)2
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
Abstrakt: Práca je zameraná na stanovenie optimálnych podmienok zrážaného Mg(OH)2 v tlakovom reaktore s prebytkom zrážadla a rôznych pracovných tlakov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-CHTI chemické technológie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.