12. 12. 2019  11:29 Otília
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Technologické podmienky precipitácie a stabilizácie Mg(OH)2
Název tématu anglicky: Technology terms of precipitation and stabilzation of Mg(OH)2
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
Abstrakt: Práca je zameraná na stanovenie optimálnych podmienok zrážaného Mg(OH)2 v tlakovom reaktore s prebytkom zrážadla a rôznych pracovných tlakov.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-CHTI chemické technológie

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.