22. 2. 2020  4:56 Etela
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Bilancia spaľovne komunálneho odpadu
Název tématu anglicky: Municipal waste incinerator balance
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.
Abstrakt: Práca je zameraná na bilanciu spaľovne odpadov s kapacitou 10 t/h spracovaného odpadu. V teoretickej časti budú popísané najčastejšie spôsoby zneškodňovania a zhodnocovania odpadov, hlavné technológie spaľovania odpadov a vlastnosti komunálneho odpadu a jeho zložiek vo vzťahu z jeho spaľovaniu. Z teoretickej časti vyplynie aj priemerné zloženie komunálneho odpadu, ktoré bude použité v zadaní praktickej časti. V tejto časti bude určené množstvo spalín, ich zloženie a navrhnutá technológia na ich čistenie. Bude uskutočnená entalpická bilancia spaľovne a navrhnuté využitie vyprodukovaného tepla. Bude posúdené sa akých okolností je možné spaľovanie odpadu považovať za zneškodňovanie resp. zhodnocovanie odpadu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHI chemické inžinierstvo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.