18. 2. 2020  1:09 Jaromír
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Vývoj metódy pre extrakciu látok z rastlinných materiálov
Název tématu anglicky: Development of a method for extraction of compounds from plant materials
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Ústav analytickej chémie (FCHPT)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD.
Abstrakt: Hlboko eutektické zmesi sú vhodné pre extrakciu látok zo zložitých vzoriek. Cieľom projektu bude formou literárneho prehľadu zosumarizovať aktuálne publikované informácie zamerané na možnosti využitia hlboko eutektických zmesí pri príprave vzoriek pred analýzou vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiou. V experimentálnej práci sa prešetrí vplyv niektorých experimentálnych podmienok (napr. zloženie extrakčnej zmesi, prídavok modifikátorov) na účinnosť extrakcie. Vhodné experimentálne podmienky sa otestujú pre extrakciu kumarínov z korenín.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.