Nov 19, 2019   2:42 p.m. Alžbeta
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Vývoj metódy pre extrakciu látok z rastlinných materiálov
Title of topic in English: Development of a method for extraction of compounds from plant materials
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Analytical Chemistry - FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD.
Summary: Hlboko eutektické zmesi sú vhodné pre extrakciu látok zo zložitých vzoriek. Cieľom projektu bude formou literárneho prehľadu zosumarizovať aktuálne publikované informácie zamerané na možnosti využitia hlboko eutektických zmesí pri príprave vzoriek pred analýzou vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiou. V experimentálnej práci sa prešetrí vplyv niektorých experimentálnych podmienok (napr. zloženie extrakčnej zmesi, prídavok modifikátorov) na účinnosť extrakcie. Vhodné experimentálne podmienky sa otestujú pre extrakciu kumarínov z korenín.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.