16. 12. 2019  10:46 Albína
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Príprava selektívnych sornentov pre prečistenie látok z rastlinných materiálov
Název tématu anglicky: Preparation of selective sorbents for purification of compounds from plant samples
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Ústav analytickej chémie (FCHPT)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD.
Abstrakt: Polyméry s odtlačkom molekuly (MIP) sú sorbenty pre cielenú extrakciu látky príp. skupiny štruktúrne podobných látok. Vyznačujú sa vyššou selektivitou, odolnosťou a dlhšou životnosťou v porovnaní s klasickými sorbentami. Projekt bude zameraný na prešetrenie možností použitia hlboko eutekticých zmesí pri príprave MIP. Náplňou projektu bude spracovať prehľad aktuálnych poznatkov z odbornej literatúry v danej problematike. Experimentálna práca bude venovaná syntéze hybridných MIP modifikovaných s hlboko eutekticými zmesami pre templáty zo skupiny kumarínov. Prešetrí vplyv niektorých experimentálnych podmienok (napr. zloženie eutektickej zmesi) na sorpčné vlastnosti MIPOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.