Nov 13, 2019   7:13 p.m. Stanislav
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Príprava selektívnych sornentov pre prečistenie látok z rastlinných materiálov
Title of topic in English: Preparation of selective sorbents for purification of compounds from plant samples
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Analytical Chemistry - FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD.
Summary: Polyméry s odtlačkom molekuly (MIP) sú sorbenty pre cielenú extrakciu látky príp. skupiny štruktúrne podobných látok. Vyznačujú sa vyššou selektivitou, odolnosťou a dlhšou životnosťou v porovnaní s klasickými sorbentami. Projekt bude zameraný na prešetrenie možností použitia hlboko eutekticých zmesí pri príprave MIP. Náplňou projektu bude spracovať prehľad aktuálnych poznatkov z odbornej literatúry v danej problematike. Experimentálna práca bude venovaná syntéze hybridných MIP modifikovaných s hlboko eutekticými zmesami pre templáty zo skupiny kumarínov. Prešetrí vplyv niektorých experimentálnych podmienok (napr. zloženie eutektickej zmesi) na sorpčné vlastnosti MIPLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.