20. 10. 2020  23:06 Vendelín
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Odhad bioplynového potenciálu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
Název tématu anglicky:
Estimation of biogas potential of biodegradable municipal waste
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Abstrakt:
V zákone o odpadoch č. 79/2015 je zakotvená povinnosť obcí separovať okrem iného aj biologicky rozložiteľný komunálny odpad. Kým spracovanie zeleného odpadu v kompostárňach je u nás na uspokojivej úrovni, separácia a spracovanie ďalších biologicky rozložiteľných odpadov vyžaduje okamžité riešenia, napr. formou anaeróbneho spracovania v bioplynových staniciach. V teoretickej časti bakalárskej práce bude zhodnotených aktuálny stav odpadového hospodárstva v komunálnej sfére SR a bude uskutočnený literárny prehľad možností spracovania biologicky rozložiteľných odpadov. V praktickej časti bude uskutočnený odhad reálneho bioplynového potenciálu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v SR. Tiež bude navrhnutá bioplynová stanica na spracovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu s elektrickým výkonom 250 kW.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-BIOPOT biotechnológia a potravinárska technológia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.