22. 2. 2020  4:35 Etela
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Odhad bioplynového potenciálu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
Název tématu anglicky: Estimation of biogas potential of biodegradable municipal waste
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.
Abstrakt: V zákone o odpadoch č. 79/2015 je zakotvená povinnosť obcí separovať okrem iného aj biologicky rozložiteľný komunálny odpad. Kým spracovanie zeleného odpadu v kompostárňach je u nás na uspokojivej úrovni, separácia a spracovanie ďalších biologicky rozložiteľných odpadov vyžaduje okamžité riešenia, napr. formou anaeróbneho spracovania v bioplynových staniciach. V teoretickej časti bakalárskej práce bude zhodnotených aktuálny stav odpadového hospodárstva v komunálnej sfére SR a bude uskutočnený literárny prehľad možností spracovania biologicky rozložiteľných odpadov. V praktickej časti bude uskutočnený odhad reálneho bioplynového potenciálu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v SR. Tiež bude navrhnutá bioplynová stanica na spracovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu s elektrickým výkonom 250 kW.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-BIOPOT biotechnológia a potravinárska technológia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.