Dec 13, 2019   6:41 a.m. Lucia
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Charakterizácia sorpčných vlastností sorbentu na základe polyméru s odtlačkom molekuly pantenolu
Title of topic in English: Characteriyation of sorption properties of molecularly imprinted polymer for panthenol
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Analytical Chemistry - FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD.
Summary: Extrakcia tuhou fázou (SPE) je často využívanou technikou pri príprave vzoriek pred analýzou. Polyméry s odtlačkom molekuly (MIP) predstavujú nové typy sorbentov pre túto techniku. Projekt bude zameraný na prípravu MIP pre zvolený analyt (pantenol, iné biologicky aktívne látky) v laboratórnych podmienkach a charakterizáciu jeho sorpčných vlastností. Náplňou projektu bude zostaviť prehľad aktuálnych poznatkov z odbornej literatúry v danej problematike. V experimentálnej práci sa prešetrí vplyv zmeny polymerizačných podmienok na sorpčné vlastnosti výsledného sorbentu. MIP-SPE sa otestuje pre analýzu farmaceutickej vzorky. Pri analýzach sa bude využívať vysokoúčinná kvapalinová chromatografia.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.