6. 12. 2019  13:33 Mikuláš
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Použitie chirálnej vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie v analýze nápojov
Název tématu anglicky: Use of chiral high performance liquid chromatography in analysis of beverages
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Ústav analytickej chémie (FCHPT)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD.
Abstrakt: Separácia enantiomérov chirálnych látok má uplatnenie aj pri posudzovaní kvality potravín. Na základe enantiomérneho zastúpenia látok možno hodnotiť kontaminácia, doba a vhodnosť skladovania, vek a pôvod potravín, ako aj kvalitu ich technologického spracovania. Cieľom projektu bude formou literárneho prehľadu zosumarizovať aktuálne publikované informácie zamerané na možnosti použitia vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie na separáciu enantiomérov biologicky významných látok vo vybraných typoch nápojov. Experimentálna práca bude venovaná výberu vhodných podmienok achirálno-chirálnej HPLC separácie enantiomérov látok (aminokyseliny) s následnou aplikovateľnosťou pre analýzu energetických nápojov, vín a iných nápojov.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.