Nov 21, 2019   11:00 p.m. Elvíra
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Použitie chirálnej vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie v analýze nápojov
Title of topic in English: Use of chiral high performance liquid chromatography in analysis of beverages
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Analytical Chemistry - FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD.
Summary: Separácia enantiomérov chirálnych látok má uplatnenie aj pri posudzovaní kvality potravín. Na základe enantiomérneho zastúpenia látok možno hodnotiť kontaminácia, doba a vhodnosť skladovania, vek a pôvod potravín, ako aj kvalitu ich technologického spracovania. Cieľom projektu bude formou literárneho prehľadu zosumarizovať aktuálne publikované informácie zamerané na možnosti použitia vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie na separáciu enantiomérov biologicky významných látok vo vybraných typoch nápojov. Experimentálna práca bude venovaná výberu vhodných podmienok achirálno-chirálnej HPLC separácie enantiomérov látok (aminokyseliny) s následnou aplikovateľnosťou pre analýzu energetických nápojov, vín a iných nápojov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.