20. 11. 2019  3:08 Félix
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Optimalizácia parametrov elektrochemickej prípravy železanov
Názov témy anglicky: Optimization of process parametres of electrochemical production of Ferrates(VI)
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie anorganickej technológie - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
Abstrakt: Úlohou tohto projektu je charakterizácia elektrochemických procesov prebiehajúcich v elektrolyzéri z hľadiska priemyselnej prípravy železanov – najsilnejších „zelených“ oxidačných činidiel.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-CHTI chemické technológie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
FCHPT43403_4B Telesná výchova