30. 10. 2020  9:31 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Optimalizácia parametrov elektrochemickej prípravy železanov
Názov témy anglicky:
Optimization of process parametres of electrochemical production of Ferrates(VI)
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
Oddelenie anorganickej technológie - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
Abstrakt:
Úlohou tohto projektu je charakterizácia elektrochemických procesov prebiehajúcich v elektrolyzéri z hľadiska priemyselnej prípravy železanov – najsilnejších „zelených“ oxidačných činidiel.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-CHTI chemické technológie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
FCHPT
43403_4B Telesná výchova