Feb 17, 2020   8:34 a.m. Miloslava
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Znižovanie inhibičného vplyvu dusíka na anaeróbne procesy
Title of topic in English: Mitigation of the nitrogen inhibition on anaerobic processes
State of topic: approved (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Environmental Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.
Summary: Vysoký obsah dusíka v anaeróbne spracovaných biologicky rozložiteľných odpadoch sa prejaví vo vysokom obsahu amoniaku resp. amónnych iónov v anaeróbnej zmesi. V závislosti od ich množstva a pH prostredia môžu v anaeróbnom reaktore pôsobiť inhibične. Navyše prítomnosť vysokých koncentrácií amoniaku vo výstupnom prúde z anaeróbneho reaktora môže obmedziť možnosti jeho zneškodnenia resp. zhodnotenia. Práca sa v teoretickej časti bude zaoberať teóriou anaeróbnych procesov a vplyvu dusíka na ne. Bude uskutočnený literárny prehľad metód používaných na znižovanie koncentrácie amoniaku na výstupe anaeróbneho reaktora resp. metód na potláčanie amoniakovej inhibície. V praktickej časti budú uskutočnené testy bioplynového potenciálu na určenie vplyvu koncentrácie amoniakálneho dusíka na anaeróbne procesy v závislosti od jeho koncentrácie a pH prostredia.
Cancelled: yesLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-BIOPOT Biotechnology and Food Technology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.