Jul 15, 2020   1:24 a.m. Henrich
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Chemical and Environmental Engineering (FCFT)


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Súčasnosť a perspektíva spracovania čistiarenských kalov v SR
Title of topic in English:
Present state and perspective of WWTP sludges treatment in Slovakia
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department:
Department of Environmental Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.
Summary:
V súčasnosti sú najčastejšími spôsobmi spracovania čistiarenských kalov z komunálnych čistiarní odpadových vôd ich aeróbna resp. anaeróbna stabilizácia. Tieto kaly končia v prevažnej väčšine na pôde vo forme kompostu alebo po priamej aplikácii. Trendy v tejto oblasti v Európe sú však odlišné. Rôzne dôvody vedú k znižovania množstva kalov, ktoré sú priamo alebo nepriamo aplikované na pôdu. Medzi tie najpodstatnejšie patrí obsah mikropolutantov a patogénnych mikroorganizmov v kaloch. V teoretickej časti budú opísané spôsoby stabilizácie čistiarenských kalov a uskutočnená literárna rešerš moderných spôsobov ich spracovania. Tiež bude zmapovaných súčasný stav legislatívy v oblasti nakladania s čistiarenskými kalmi. V praktickej časti bude porovnané anaeróbne spracovanie čistiarenských kalov pre ČOV s kapacitou 100000 ekvivalentných obyvateľov so spaľovaním týchto kalov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.