5. 12. 2019  20:58 Oto
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Nakladanie s fermentačným zvyškom z bioplynových staníc
Název tématu anglicky: Management of fermentation residue from biogas stations
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.
Abstrakt: V SR máme v súčasnosti viac ako 110 bioplynových staníc (BPS). V prevažnej miere spracovávajú ako hlavný substrát kukuričnú siláž. Pri takomto majoritnom substráte, navyše, ak má BPS priamy vzťah k poľnohospodárskemu podniku, končí fermentačný zvyšok z anaeróbneho spracovania na pôde ako materiál s dobrými hnojivými vlastnosťami. Ak však BPS nemá priamy vzťah k poľnohospodárskemu podniku alebo sa v BPS spracovávajú aj rôzne biologicky rozložiteľné odpady, môže byť cesta fermentačného zvyšku na pôdu problematická. Preto by bolo vhodné preveriť ďalšie možnosti zhodnotenia resp. zneškodnenia tohto fermentačného zvyšku. V teoretickej časti práce budú zhrnuté substráty, najčastejšie používané na BPS a popísané rozdelenie BPS v závislosti od používaných substrátov. Bude uskutočnená literárny prehľad možností spracovania fermentačného zvyšku z BPS. V praktickej časti budú analyzované a diskutované vzorky z vybraných BPS. Zároveň bude navrhnutá BPS pre vybrané biologicky rozložiteľné odpady na navrhnutý spôsob spracovania fermentačného zvyšku.



Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.