Nov 19, 2019   2:54 p.m. Alžbeta
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Biokompozitné materiály
Title of topic in English: Biocomposite materials
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Štefan Šutý, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Wood, Pulp and Paper - IPM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Štefan Šutý, PhD.
Summary: Téma je zameraná na vývoj biokompozitných ligno-celulózových materiálov. Biokompozitné materiály majú mať unikátne vlastnosti ako napríklad majú byť biodegradovateľné. Modifikáciou buničinových vlákien alebo špeciálnou kompozíciou papieroviny jej premeny na plošný materiál môžeme získať plošné materiály rôznych vlastností. Uvažuje sa ich využitie v potravinárskom priemysle, automobilovom priemysle a inde. Táto práca vyžaduje od študentov kreatívny prístup.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.