Oct 26, 2020   3:26 a.m. Demeter
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Modifikácia celulózových vlákien pre biokompozitné materiály
Title of topic in English:
Modification of pulp fibres for their utilisation in biocomposities
State of topic:
approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department:
Department of Wood, Pulp and Paper - IPM FCFT
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
doc. Ing. Štefan Šutý, PhD.
Summary:
Téma je zameraná na modifikáciu buničinových vlákien pre biokompozitné materiály. V práci sa budeme zaoberať fyzikálnochemickým ( derivatizačné reakcie, ADRE plazma a iné) ovplyvňovaním rozmerovej stálosti a kompatibility buničinových vlákien pre ich využitie s prírodnými a syntetickými polymérmi ako aj s gumárenskými zmesami. Zmeny sa budú vyhodnocovať FTIR analýzou, povrchové zmeny vlákien budú študované SEM, povrchové napätie budeme skúmať na základe merania uhla zmáčania a budeme merať kinetiku napučiavania vlákien.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.